Pogosta Vprašanja o Garancijah

Kaj je Garancija na Brezhibno Delovanje?

V Sloveniji je poleg dvoletnega jamstva za skladnost, za določene vrste blaga predpisana tudi enoletna garancija za brezhibno delovanje, ki jo mora izdati proizvajalec za tako imenovano »tehnično blago«.

Seznam blaga, za katero mora proizvajalec izdati enoletno garancijo, je določen s Pravilnikom o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Poleg garancijskega lista, navodil za sestavo in uporabo ter seznama pooblaščenih servisov mora proizvajalec potrošniku zagotoviti brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka v okviru pooblaščenega servisa, s katerim ima sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov.

Kaj je Prostovoljna garancija?

Če potrošnik ob nakupu prejme tudi prostovoljno garancijo prodajalca ali proizvajalca in izdelek ne deluje brezhibno ali nima lastnosti navedenih v garancijskem listu ali oglasu, ima možnost, da uveljavlja tudi pravice iz tega naslova. Tovrstna garancija lahko zakonske pravice potrošnika nadgradi, nikakor pa ne more v njih posegati (npr. jih skrajšati).

Primer: Lidl Slovenija na svojih plakatih ob poslovalnicah javno obvešča kupce o doživljenjskem jamstvu ter možnosti za vračilo blaga brez časovne omejitve. Več na  https://www.lidl.si/sl/dozivljenjsko-jamstvo.htm

Kaj je Jamstvo?

Evropska Direktiva 1999/44/ES določa, da mora prodajalec potrošniku dobaviti blago v skladu s prodajno pogodbo. To pomeni, da mora potrošnik dobiti tisto, za kar je plačal, kar pomeni, da je blago:

  • Skladno z opisom, ki ga je dal ali oglaševal prodajalec, in ima lastnosti blaga, ki ga je prodajalec kupcu predstavil kot morebitni vzorec ali model;
  • Primerno za namen, za katere se blago iste vrste običajno uporablja ali drug poseben namen, za katerega ga potrošnik zahteva in je s tem seznanil prodajalca ob sklenitvi pogodbe oz. nakupu;
  • V skladu s kakovostjo ter ima lastnosti, ki so običajne za blago iste vrste in jih potrošnik lahko razumno pričakuje.

Če blago ni v skladu s pogodbo, imajo potrošniki, ne glede na to v kateri državi EU je bilo blago kupljeno in način nakupa (preko spleta, v fizični trgovini, preko kataloga), pravico do najmanj njegovega popravila ali zamenjave, če je to nemogoče ali nesorazmerno, pa do celotnega vračila kupnine.

Potrošnik lahko pravice uveljavlja dve leti od nakupa izdelka.

Kaj je Dodatna ali Razširjena Garancija?

Podjetja vse pogosteje za plačilo ponujajo tudi razširjena ali dodatna jamstva. Gre za posebne storitve, ki naj bi potrošnikom v določenem časovnem obdobju omogočala nekatere pravice, če bi se izdelek pokvaril oz. bi prišlo do takšnih okoliščin, ki jih takšno jamstvo krije. V teh primerih torej ne gre za garancijo v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov.

Podjetja pravice potrošnikov v celoti določijo v splošnih pogojih plačljivega jamstva, kar pomeni, da potrošnik v primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova lahko uveljavlja le zahtevke, ki so navedeni v splošnih pogojih (pogosto je to zgolj odprava napake), ne pa zahtevkov, ki jih določa obvezno zakonsko jamstvo.

Prav tako ne veljajo zakonski roki za rešitev reklamacije. Zato se velja predhodno dobro prepričati, kaj ponudba razširjenega jamstva vključuje in preveriti, ali vsebuje vsaj nekatere od zgoraj naštetih prednosti. V takem primeru lahko potrošniku tudi koristi.

Kaj potrebujem, da uveljavim garancijo?

Administrativni pogoji za uveljavljanje garancije so različni od prodajalca do prodajalca. Praviloma pa bo prodajalec od vas v primeru, da želite uveljaviti garancijo, zahteval vsaj račun (ali kopijo računa) in garancijsko izjavo.

Koliko časa mora proizvajalec zagotavljati popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele?

Po poteku garancijskega roka mora proizvajalec vsaj 3 leta zagotavljati popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate (proti plačilu).

Imate Vprašanje glede Garancij? Ali predlog za dopolnitev našega seznama pogostih vprašanj? Pošljite nam sporočio!