Politika zasebnosti Warrantly (Startsy, d.o.o.)

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Z mobilno aplikacijo Warrantly ter spletnim mestom Warrantly.app upravljamo podjetje Startsy, d.o.o., Vevška 8, 1000 Ljubljana, info@startsy.io. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov opisuje, kako zbiramo, opravljamo, prenašamo in razkrivamo z vami povezane podatke (vaše ”osebne podatke”). Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z zakoni o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, ki veljajo v Sloveniji in Evropskem gospodarskem prostoru.

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov, poštni naslov);
 • Podatki o uporabi naše spletne strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
 • Podatki o uporabi naše mobilne aplikacije (kliki na povezave, porabljen čas);
 • Podatki o izdelkih in storitvah, ki ste jih sami vnesli v mobilno aplikacijo (blagovna znamka, cena, datum nakupa, proizvajalec, prodajalec, podatki o izdanem računu) ali podatki, ki so bili v digitalni obliki dostavljeni v vašo mobilno aplikacijo s strani prodajalca, proizvajalca, ali serviserja.

Osebne podatke obdelujemo za različne namene

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša vprašanja;
 • Obveščanje o varnostnih sporočilih vezanih na izdelke in storitve, ki ste jih vnesli v vašo mobilno aplikacijo;
 • Obveščanje o novostih, nadgradnjah in novih verzijah mobilne aplikacije;
 • Oglasno obveščanje preko mobilne aplikacije in e-pošte na podlagi vam prilagojenih ponudb in sporočil, za oblikovanje in razvrščanje v uporabniške skupine, od katerih lahko vsaka prejema oglasno obveščanje z drugačno vsebino. Pri oblikovanju skupin spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter pogostnost preteklih nakupov;
 • Za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti: izpolnjevanje davčnih, računovodskih in drugih pravnih obveznosti, uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • Za statistične analize o uporabi mobilne aplikacije in o uporabi naših spletnih strani.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • Kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago ali storitve);
 • Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izvedbo naročila, ki ste ga pri nas oddali ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • Kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za določen namen, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju skupin);
 • Kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (primer bi lahko bil: ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za obdelavo vašega naročila pri nas, hranimo še 5 let od izpolnitve naročila.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar bo v primeru, da jih ne posredujete, ne boste mogli uporabljati vseh funkcionalnosti mobilne aplikacije. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje vodi v okrnjene funkcionalnosti, vam bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja Startsy, d.o.o., Vevška 8, 1000 Ljubljana) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • Naš računovodski servis;
 • Vzdrževalci IT sistemov;
 • Ponudniki plačilnih sistemov;
 • Ponudniki storitev trženja;
 • Ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kaj to pomeni

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • Da od nas kadarkoli zahtevate:
  • Potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
  • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem skupin ter razloge zanj kot tudi pomen in kaj taka obdelava pomeni za vas;
  • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki);
  • Popravek netočnih osebnih podatkov;
  • Omejitev obdelave, kadar:
   • Oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • Je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
   • Osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega oglaševanja, vključno z oblikovanjem skupin.
 • Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Uveljavljanje vaših pravic

Svoja vprašanja, pomisleke in zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko naslovite na info@startsy.io ali Startsy, d.o.o., Vevška 8, 1000 Ljubljana.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Zadnja sprememba pravilnika: 25.12.2018